znak-HV                  primorsko-goranska upanija grb delnice grb ravna gora grb brod moravice grb skrad grb lokve grb mrkopalj grb fuine grb                                          

Cjenik vodne usluge - javna vodoopskrba i odvodnja 2024. god.

Ispis

Logo Pregled cijena vodnih usluga - 01.01 2024.

 

 

Pregled cijena vodnih usluga - 01.01.2024.

CJENIK VODNIH USLUGA JAVNA VODOOPSKRBA – JAVNA ODVODNJA ZA KORISNIKE:

1.STAMBENIH PROSTORA (domaćinstva i stambene zgrade)

 

prvo

 drugo

-Obrt ''Juranić''- CJENIK USLUGA - čišćenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama (m3)...

treće

-Obrt ''Juranić''- CJENIK USLUGA - čišćenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama (m3)...

četvrto

-Obrt ''Juranić''- CJENIK USLUGA - čišćenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama (m3)...

 


 

1.ZA PRAVNE SUBJEKTE (gospodarstvo)

 peto

  

 šesto


 

ODLUKE O CIJENI

 
 • Nevažeće cijene (29.rujna 2022.)

 

-ODLUKU o cijeni vodne usluge JAVNE VODOOPSKRBE

-ODLUKU o cijeni vodne usluge (tarifa vodne usluge) JAVNE ODOVDNJE na području algomeracije DELNICE

-ODLUKU o cijeni vodne usluge (tarifa vodne usluge) JAVNE ODOVDNJE na području algomeracije RAVNA GORA

-ODLUKU o cijeni vodne usluge (tarifa vodne usluge) JAVNE ODOVDNJE na području algomeracije MRKOPALJ

 

 • Važeće cijene (21.veljače 2023.)

-ODLUKU o cijeni vodne usluge JAVNE VODOOPSKRBE

-ODLUKU o cijeni vodne usluge (tarifa vodne usluge) JAVNE ODOVDNJE na području algomeracije DELNICE

-ODLUKU o cijeni vodne usluge (tarifa vodne usluge) JAVNE ODOVDNJE na području algomeracije RAVNA GORA

-ODLUKU o cijeni vodne usluge (tarifa vodne usluge) JAVNE ODOVDNJE na području algomeracije MRKOPALJ

-SLUŽBENE NOVINE

-INFORMATIVNI IZRAČUN TROŠKOVA

 


LogoPregled cijena vodnih usluga - 14. veljače 2023. -STARO

 

 

14 02.1

14 02.2


 

 Logo Pregled cijena vodnih usluga - primjena od 01. listopada 2022.

 

 • zakonska primjena visine naknade za razvoj
 • N.N. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 1427/17 i 66/19 (sa 1,20kn/mna 5,00 kn/m3)
 • NN 4/2020

 

CJENIK VODNIH USLUGA JAVNA VODOOPSKRBA - JAVNA ODVODNJA ZA KORISNIKE:

1. STAMBENIH PROSTORA (domaćinstva i stambene zgrade)

1.1 VODNE USLUGE - NAKNADE

UKUPNO (kn):

UKUPNO (€):

Naknade (oslobođeno PDV-a)

- naknada za korištenje voda            

- naknada za zaštitu voda

- naknada za zaštitu voda *              

- naknada za razvoj                          

2,85 kn/m³

1,35 kn/m³

0,405 kn/m³

5,00 kn/m³

0,37826 €/m³

0,17917579/m³

0,05375274/m³

0,66361/m³

obračunava se korisnicima koji su priključeni na sustav javne odvodnje

 

1.2 VODNE USLUGE - VODOOPSKRBA

UKUPNO (kn):

UKUPNO (€):

Varijabilna sa PDV-om (13%)

12,85 kn/m³

1,70524 (/m³)

Fiksna sa PDV-om (13%)

- Ø 13 mm – Ø 40 mm

- Ø 50 mm – Ø 150 mm

28,42 kn/kom

58,76 kn/kom

3,77€/kom

7,80/kom

Troškovi isključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)

Troškovi uključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)

267,95 kn/kom

267,95 kn/kom

35,56€/kom

35,56/kom

Troškovi priključka na vodoopskrbni sustav

prema zahtjevu

NAPOMENA: Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 6,82 kn/m3 (7,71 kn/m3 sa PDV-om odnosno 1,02/m³ sa PDV-om)

 

1.3 VODNE USLUGE - ODVODNJA DELNICE

UKUPNO (kn):

UKUPNO (€):

Varijabilna sa PDV-om (13%)

7,40 kn/m3

0,98234/m³

Fiksna sa PDV-om (13%)

40,23 kn/mj

5,33/mj

Troškovi priključenja na sustav javne odvodnje

prema zahtjevu

NAPOMENA: Cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 3,93 kn/m3 (4,44 kn/m3 sa PDV-om odnosno 0,58929/m³ sa PDV-om)

 

1.4 VODNE USLUGE - ODVODNJA RAVNA GORA

UKUPNO (kn):

UKUPNO (€):

Varijabilna sa PDV-om (13%)

7,16 kn/m3

0,95030/m³

Fiksna sa PDV-om (13%)

40,00 kn/mj

5,31/mj

Troškovi priključenja na sustav javne odvodnje

prema zahtjevu

NAPOMENA: Cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 3,80 kn/m3 (4,29 kn/m3 sa PDV-om odnosno 0,56938/m³ sa PDV-om)1.4 VODNE USLUGE - ODVODNJA MRKOPALJ

UKUPNO (kn):

UKUPNO (€):

Varijabilna sa PDV-om (13%)

7,09 kn/m3

0,94100/m³

Fiksna sa PDV-om (13%)

40,04 kn/mj

5,31/mj

Troškovi priključenja na sustav javne odvodnje

prema zahtjevu

NAPOMENA: Cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva = 3,76 kn/m3 (4,25 kn/m3 sa PDV-om odnosno 0,56407/m³ sa PDV-om)

 

2. ZA PRAVNE SUBJEKATE (gospodarstvo)

 

2.1 VODNE USLUGE - NAKNADE

UKUPNO (kn):

UKUPNO (€):

Naknade (oslobođeno PDV-a)

- naknada za korištenje voda            

- naknada za zaštitu voda

- naknada za zaštitu voda *              

- naknada za razvoj                          

 2,85 kn/m³

1,35 kn/m³

0,405 kn/m³

5,00 kn/m³

0,37826 €/m³

0,17917579/m³

0,05375274/m³

0,66361/m³

obračunava se korisnicima koji su priključeni na sustav javne odvodnje

 

2.2 VODNE USLUGE - VODOOPSKRBA

UKUPNO (kn):

UKUPNO (€):

Varijabilna sa PDV-om (13%)

21,16  kn/m³

2,80841 €/

Fiksna sa PDV-om (13%)

- Ø 13 mm – Ø 40 mm

- Ø 50 mm – Ø 150 mm

73,45 kn/kom

113,00 kn/kom

9,75 €/kom

15,00 €/kom

Troškovi isključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)

Troškovi uključenja vodomjera-sa PDV-om (25%)

267,95 kn/kom

267,95 kn/kom

35,56 €/kom

35,56 €/kom

Troškovi priključka na vodoopskrbni sustav

prema zahtjevu

 

2.3 VODNE USLUGE - ODVODNJA DELNICE UKUPNO (kn): UKUPNO (€):
Varijabilna sa PDV-om (13%) 8,89 kn/ 1,17991 €/
Fiksna sa PDV-om (13%) 50,85 kn/mj 6,75 €/mj
Troškovi priključenja na sustav javne odvodnje prema zahtjevu

 

2.3 VODNE USLUGE - ODVODNJA RAVNA GORA UKUPNO (kn): UKUPNO (€):
Varijabilna sa PDV-om (13%) 8,52 kn/ 1,13080 €/
Fiksna sa PDV-om (13%) 49,83 kn/mj 6,61 €/mj
Troškovi priključenja na sustav javne odvodnje prema zahtjevu

 

2.3 VODNE USLUGE - ODVODNJA MRKOPALJ UKUPNO (kn): UKUPNO (€):
Varijabilna sa PDV-om (13%) 9,40 kn/ 1,24759 €/
Fiksna sa PDV-om (13%) 50,74 kn/mj 6,73 €/mj
Troškovi priključenja na sustav javne odvodnje prema zahtjevu

 

Cjenik vodnih usluga javna vodoopskrba - javna odvodnja za korisnike stambenih prostora (domaćinstva i stambene zgrade)

Cjenik vodnih usluga - gospodarstvo - pravni subjekti javna vodoopskrba - javna odvodnja

Odluka o cijeni vodnih usluga Komunalca - vodoopskrba i odvodnja d.o.obroj 39/16. od 01.veljače .2016.

Odluka o davanju suglasnosti jedinica lokalne samouprave na promjenu cjenika.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16)

NAPOMENAPotrošač bez ugrađenog vodomjera obračunava se PAUŠALNO 3,0 m3 mjesećno po članu domaćinstva.

OBAVIJEST: Od 1.4.2020. godine naknada za zaštitu voda, korisnike koji su priključeni na sustav javne odvodnje UPOV-a Delnice, iznosi 0,27 kn/m3, temeljem rješenja Hrvatskih voda.

Odluka o cijeni vodnih usluga javna odvodnja Komunalca - vodoopskrba i odvodnja d.o.obroj 748/18. od 28. prosinca .2018.

Odluka o davanju suglasnosti na predloženu cijenu usluge javne odvodnje od 12.prosinca. 2018.

 

3. TROŠKOVI POPRAVKA OŠTEĆENOG VODOMJERA - cijene važe od 04.01.2016. godine
TIP VODOMJERA CIJENA (kn) PDV 25% (kn) UKUPNO (kn) UKUPNO (€):

vodomjer Ø 13 - Ø 40 mm

vodomjer Ø 40 - Ø 50 mm

230,82

250,00

57,50

62,50

288,52

312,50

38,29

41,48

4. TROŠKOVI ISKLJUČENJA I UKLJUČENJA VODOMJERA cijene važe od 16.01.2014. godine
kom 214,00 53,59 267,95 35,56

 

Odluka Komunalca - vodoopskrba i dovodnja d.o.br. 1-2/16 od 04.01.2016. 

Odluka Komunalca - vodoopskrba i dovodnja d.o.br. 3-1/14 od 16.01.2014.

 

NAPOMENA:

 • Stari cjenik ( koji je bio u primjeni od 01.veljače.2021. ) možete vidjeti OVDJE
 • Stari cjenik ( koji je bio u primjeni od 01.04.2020. do 31.01.2021. godine ) možete vidjeti OVDJE
 • Stari cjenik ( koji je bio u primjeni od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine ) možete vidjeti OVDJE
 • Stari cjenik ( koji je bio u primjeni od 01.02.2016. do 31.12.2019. godine ) možete vidjeti OVDJE
 • Stari cjenik ( koji je bio u primjeni od 01. travnja 2014. godine ) možete vidjeti OVDJE
 • Stari cjenik ( koji je bio u primjeni od 01. siječnja 2013. godine ) možete vidjeti OVDJE

 

Novosti

 • 1
 • 2
Preth Sljed

Donacija

Donacija

U 2015. godini Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice s ponosom objavljuje sudjelovanje u humanitaroj akciji Palčić Gore s novčanom donacijom od 1.500,00 kuna odnosno kupnjom 16 majici sa...

16-12-2015 Posjeta:22705

Više

Za vodoopskrbu Gorskog kotara…

Za vodoopskrbu Gorskog kotara 400 milijuna kuna

Križ potok    Prvi radovi iz ovog ciklusa uključuju izgradnju akumulacijskog jezera Križ potok u Općini Lokve. Vrijednost ovog zahtjevnog projekta je oko 120 milijuna kuna, a izgradnja bi trebala trajati 5...

27-02-2015 Posjeta:23860

Više

Brojač Posjeta

592433
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
39
101
474
4010
9760
592433

Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. poštuje vašu privatnost. Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, poboljšanje korisničkog doživljaja i prikaz (ciljanih) sadržaja. Nastavljajući svoju posjetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće. Pravila Privatnosti