znak-HV                  primorsko-goranska upanija grb delnice grb ravna gora grb brod moravice grb skrad grb lokve grb mrkopalj grb fuine grb                                          

Članci

Upute - Novi Priključak (Odvodnja)

Ispis

Postupak priključenja nekretnine (građevine) na sustav javne odvodnje:
(izvedba novog priključka)

Zahtjev za priključenje može podnijeti:

- vlasnik/korisnik građevine (vlasnik građevine dužan je uz zahtjev priložiti: dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine, uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice, odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi (konačna građevinska dozvola, odnosno uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine/korisnik građevine dužan je, osim naprijed navedene dokumentacije, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine, te ugovor kojim je vlasnik građevine prenio na korisnika pravo za podnošenje zahtjeva)

- vlasnik građevinske čestice/investitor odnosno nositelj prava građenja (vlasnik građevinske čestice/investitor dužan je uz zahtjev priložiti: dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te konačnu građevinsku dozvolu/nositelj prava građenja dužan je, osim naprijed navedene dokumentacije, priložiti i ugovor o pravu građenja)

- vlasnik/korisnik poljoprivrednog zemljišta (vlasnik poljoprivrednog zemljišta dužan je uz zahtjev priložiti dokaz o pravu vlasništva i kopiju katastarskog plana/korisnik poljoprivrednog zemljišta dužan je priložiti dokaz o pravu korištenja, kopiju katastarskog plana te ugovor ili pisanu suglasnost kojom je vlasnik prenio na njega pravo za podnošenje zahtjeva za priključenje)

- vlasnik/korisnik privremene ili druge jednostavne građevine (vlasnik privremene ili druge jednostavne građevine dužan je uz zahtjev priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi odnosno postavljati privremena ili druga jednostavna građevina (konačna građevinska dozvola, konačna lokacijska dozvola ili potvrda glavnog projekta)/korisnik privremene ili druge jednostavne građevine dužan je, osim naprijed navedene dokumentacije, priložiti i dokaz o pravu korištenja te ugovor ili pisanu suglasnost kojom je vlasnik prenio na njega pravo za podnošenje zahtjeva).

Zahtjev za priključenje podnosi se u Tehničkoj službi Društva, Delnice, Supilova 173, soba: 2 u uredovno vrijeme:
* svakim radnim danom od 08,00 - 11,00 sati i od 12,30 – 15,00 sati
Osoba ovlaštena za primanje zahtjeva: Nataša Štimac, tel. 829-347.

Po primitku zahtjeva za priključenje odnosno nakon upisivanja primitka zahtjeva u upisnik predmeta upravnog postupka, zahtjev se prosljeđuje dalje u tehničke službe radi utvrđivanja tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje i izrade orijentacionog troškovnika. Ovlaštene osobe u pravilu, pozivaju stranku radi uviđaja na terenu i dogovora oko izvedbe priključka.

Ovlaštene osobe - poslovođe na vodovodu:
Vodoopskrbi sustav Delnice i Brod na Kupi: Goran Barišić GSM. 098 675 242
Vodoopskrbi sustav R. Gora, B. Moravice i Skrad: Zvonko Kvaternik GSM. 098 925 54 62
Vodoopskrbi sustav Fužine, Mrkopalj, Lokve i Crni Lug: Draženko Pavlić GSM. 098 925 54 65

Nakon izrade tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje i orijentacionog troškovnika od strane tehničkih službi isti se dostavlja strankama na adresu prebivališta označenog na zahtjevu za priključenje, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje. Komunalno društvo i stranka/podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja, odnosno po proteku žalbenog roka, i to na slijedeći način:

FIZIČKE OSOBE - po potpisu ugovora od strane direktora Društva, stranka se telefonskim putem poziva radi potpisivanja ugovora. Ugovor se potpisuje u Tehničkoj službi Društva, Delnice, Supilova 173, soba: 20/potkrovlje u uredovno vrijeme kao i za primanje zahtjeva.
Ugovor potpisuje stranka osobno ili njezin punomoćnik uz predočenje punomoći za potpisivanje ugovora.

PRAVNE OSOBE - po potpisu ugovora od strane direktora Društva, ugovor se putem pošte dostavlja na potpis ovlaštenoj osobi.
Ovlaštena osoba za donošenje rješenja i pripremu ugovora: Nataša Štimac, tel. 829-347.

Plaćanje priključka:
Podnositelj zahtjeva dužan je priključak uplatiti prema uvjetima navedenih u ponudi.

Rok izvedbe priključka:
Društvo je obvezno izvesti kanalizacijski priključak prema uvjetima ponude.

DOKUMENTI:

file pdfZahtjev za priključenje nekretnine ( građevine ) na sustav javne odvodnje

Novosti

  • 1
  • 2
Preth Sljed

Donacija

Donacija

U 2015. godini Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice s ponosom objavljuje sudjelovanje u humanitaroj akciji Palčić Gore s novčanom donacijom od 1.500,00 kuna odnosno kupnjom 16 majici sa...

16-12-2015 Posjeta:15978

Više

Za vodoopskrbu Gorskog kotara…

Za vodoopskrbu Gorskog kotara 400 milijuna kuna

Križ potok    Prvi radovi iz ovog ciklusa uključuju izgradnju akumulacijskog jezera Križ potok u Općini Lokve. Vrijednost ovog zahtjevnog projekta je oko 120 milijuna kuna, a izgradnja bi trebala trajati 5...

27-02-2015 Posjeta:16888

Više

Brojač Posjeta

405457
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
103
125
228
1069
6764
405457

Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. poštuje vašu privatnost. Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, poboljšanje korisničkog doživljaja i prikaz (ciljanih) sadržaja. Nastavljajući svoju posjetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće. Pravila Privatnosti