Reklamacije

Ispis
Reklamacije za obavljanje komunalnih usluga (obračun, primjena, te se ostale usluge) predaju se u pismenom obliku, uz obaveznu dostavu adrese (adresa korisnika, e-mail, fax), na koje će društvo dostaviti odgovor.:
.
 

način predaje relamacije:

  1. na adresu društva KOMUNALAC d.o.o., Supilova ulica 173, 51300 DELNICE
  2. putem fax-a: 051 / 812-034
  3. putem e-mai-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Društvo će u roku od 15 dana dostaviti odgovor u pismenom obliku prema dostavljenim podacima (adresi) iz primljene reklamacije.

Nakon primljenog pismenog odgovora društva, korisnik usluge može uputiti prigovor Povjerenstvu za zaštitu potrošaća ukoloko nije zadovoljan sa primljenom odgovorom.

Poslovnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača poduzeća "Komunalac" d.o.o. Delnice donijet je na sjednici od 06.06.2004. godine.

Temeljem odredbe članka 3. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača i članka 37. Društvenog ugovora, Direktor Društva donio je

Vezano na članak 2. Poslovnika o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Delnice, Općinski načelnik Općine Skrad 05.lipnja 2019. godine, donosi:
Odluku o imenovanju člana Povjerenstva za zaštitu potrošača trgovačkog društva Komunalca d.o.o. Delnice

Povjerenstvo broji tri člana:

1. dr. ARTUR TOMIĆ -  predstavnik Udruge potrošaća
    -  predsjednik Povjerenstva
2. Nikolina Crnković Đorđević -  predstavnik jedinica lokalne samouprave vlasnika poduzeća
3. Lidija Južnić -  predstavnik poduzeća
Adresa:
Komunalac d.o.o.
Povjerenstvo za zaštitu potršača
Supilova 173, 51300 Delnice
Prema Poslovniku o radu Povjerenstva za reklamaciju potrošača od 06.06.2004. Povjerenstvo broji tri člana. Jedan član Povjerenstva imenuje se iz redova predstavnika potrošača, jedan iz predstavnika lokalne samouprave, a jedan iz redova radnika Društva. Mandat člana Povjerenstva traje tri godine.

Na Sjednici Povjerenstva razmatraju se pisane reklamacije potrošača. Odluke se donose javnim glasovanjem i to većinom od ukupnog broja glasova. Predsjednik Povjerenstva dužan je potrošaču o čijoj se reklamaciji raspravljalo na Sjednici Povjerenstva, na osnovu donijete odluke sačiniti pisani odgovor na primljenu reklamaciju. Pisani odgovor dostavlja se potrošaču u pravilu preporučenom pošiljkom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Članovima Povjerenstva nije dozvoljeno iznositi u javnost odluke Povjerenstva, komentirati zahtjeve potrošača, rad Povjerenstva i donijete odluke. Predsjednik Povjerenstva ovlašten je za kontakt s javnošću i davanje izjava o radu i odlukama Povjerenstva.

•  Poslovnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača