Zaštita Osobnih Podataka

Ispis

KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti, Supilova ulica 173, 51300 DELNICE, OIB: 22745185008, tel. 051 829-340 829-348, fax. 051 812-034, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Poštovani korisnici komunalnih usluga, ovim Vam putem KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću (Komunalac) daje obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka predviđene temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

Voditelj obrade osobnih podataka:
KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti, Supilova ulica 173, 51300 DELNICE, OIB: 22745185008, tel. 051 829-340 829-348, fax. 051 812-034, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osobni podaci koje Komunalac prikuplja i obrađuje, svrha i pravna osnova obrade, legitimni interesi:

Radi izvršenja javnih komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prikupljamo sljedeće osobne podatke:

-    ime, prezime, OIB, adresu, vlasnika nekretnine i/ili korisnika nekretnine, adresu nekretnine i šifru nekretnine te isprava kojom se dokazuje vlasništvo, šifra korisnika, podatke o članovima domaćinstva, uplate i zaduženja radi identifikacije korisnika, određivanja naknade, naplate i dostave računa.

Pravna osnova obrade osobnih podataka je nužnost za i obavljanje zadaće od javnog interesa – pružanje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada (čl. 6.1.(e) Uredbe). OIB se obrađuje i temeljem Zakona o OIB-u u skladu sa čl. 6.1.(c) Uredbe.

Primatelji/kategorije primatelja osobnih podataka:

-    u slučaju potrebe naplate potraživanja u ovršnom / parničnom postupku – odvjetnici i javni bilježnici koji obavljaju radnje naplate;

Razdoblje pohrane osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju:

-    podaci sadržani u računima i druge knjigovodstvene isprave prema propisima koji uređuju računovodstvo najmanje 11 godina;
-    ako podaci nisu u računovodstvenim ispravama, osobni podaci se čuvaju za razdoblje od najviše 5 godina mjeseci od prestanka svrhe radi koje su prikupljeni.

Obrada gornjih podataka je uvjet nužan za obavljanje javne komunalne usluge te bez tih podataka nije moguće pružiti komunalnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada.

Informaciju o automatiziranom donošenju odluka/profiliranju: ne primjenjuju se postupci automatskog donošenja odluka i profiliranja.

Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka:

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

•   Pravo na pristup osobnim podacima - Vaše je pravo od Komunalca dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
•    Pravo na ispravak - imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
•    Pravo na brisanje - imate pravo od poslodavca ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
•    Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - imate pravo od Komunalca ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
•    Pravo na ulaganje prigovora na obradu - imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
•    Pravo na prenosivost podataka - imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
•    Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.azop.hr.

Službenik za zaštitu podataka: Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel.: 051/323-605, adresa: Komunalac d.o.o. (za Službenika za zaštitu osobnih podataka), Supilova 173, Delnice.

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na gornje kontakte.

U Delnicama, 25.05.2018. godine