Poštovani korisnici,

          Od 08.09.2021., „Komunalac“ d.o.o. Delnice početi će prikupljati odvojeno odloženi papir i karton na adresama korisnika kojima je dodijeljen plavi spremnik za odlaganje papira i kartona. Odvojeni papir i karton prikupljati će se jednom mjesečno s adrese svakog  stalnog korisnika usluge.  

          U plave spremnike od 120 litara kod korisnika u obiteljskim kućama, odnosno u spremnike od 770 i 1100 litara kod korisnika iz stambenih zgrada odlaže se : novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, papirnata i kartonska ambalaža.

          U plave spremnike NE ODLAŽE se: plastificirani i metalizirani papir, zauljeni i prljavi papir, fotografije, vlažne i obične maramice, tetrapak ambalaža, stiropor i preostali komunalni otpad.
    
         Ukoliko će u spremniku korisnika biti odložen ne pripadajući otpad, spremnik se neće prazniti, korisnik će prvi put dobiti upozorenje a slijedeći put „Ugovornu kaznu“ iz Odluke Jedinice lokalne samouprave u kojoj je nastanjen. Ukoliko korisnik ima povećane količine papira ili kartona ili veće kartonske komade kartona, isto može odložiti pored spremnika, uz uvjet da odloženi papir ili karton ostane suh. Preuzimanje papira i kartona se dodatno NE NAPLAĆUJE. Molimo korisnike da spremnike za pražnjenje postave  uz javnu površinu do 06:00 sati na dan pražnjenja.
Sve informacije korisnici mogu dobiti na adresi e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i broj telefona 051/829-354.

Raspored odvoza po Jedinicama lokalne samouprave:
Općina Ravna Gora i Općina Mrkopalj – 08.09.2021., 06.10.2021., 03.11.2021., 01.12.2021.
Delnice ( naselje ) – 09.09.2021., 07.10.2021., 04.11.2021., 02.12.2021.
Marija Trošt, Brod na Kupi, Općina Brod Moravice, Općina Skrad – 15.09.2021., 13.10.2021.,10.11.2021., 08.12.2021.
Općina Lokve, Lučice, Crni Lug, Malo Selo – 16.09.2021., 14.10.2021.,11.11.2021.,09.12.2021.

Korisnici kojima spremnik nije dodijeljen (povremeni korisnici i korisnici iz udaljenih naselja), mogu papir i kartona odlagati kao i do sad u spremnike na „eko-otocima“ uz iste upute kao i korisnici koji odlažu papir i karton u dodijeljene spremnike.

Molimo Vas da u spremnike za odvojeno prikupljeni otpad ne odlažete miješani komunalni otpad.

Hvala Vam na odgovornom postupanju s otpadom!

Komunalac d.o.o. Delnice

Obavijesti

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2022. godinu

Grad Delnice: Delnice ( naselje ) – 10.02., 10.03., 07.04., 05.05., 02.06., 30.06., 28.07., 25.08., 22.09., 20.10., 17.11., 15.12. Marija Trošt, Brod na Kupi – 23.02., 23.03., 20.04., 18.05., 08.06., 13.07., 10.08., 07.09., 05.10., Otvori

Odvoz komunalnog otpada (blagdan Sveta tri kralja)

„Komunalac“ d.o.o. Delnice obavještava korisnike usluge odvoza komunalnog otpada s područja Starog Laza, Općine Mrkopalj i naselja Sopač (Lokve) da će se komunalni otpad umjesto u četvrtak 06.01.2022. ( blagdan Sveta Otvori

Raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Raspored radnih subota odlagališta Sović Laz.                           Travanj - 02.04.2022., 09.04.2022., 23.04.2022., 30.04.2022.                           Svibanj -   07.05.2022., 14.05.2022., 21.05.2022., 28.05.2022. Ostale subote za koje nije naveden datum su neradne odnosno odlagalište Otvori

Dodijela spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona

Komunalac d.o.o. Delnice, obavještava korisnike usluge odvoza komunalnog otpada s područja Općine Mrkopalj, da će od subote 08.05.2021., dodjeljivati spremnici od 120 litara za odvojeno odlaganje papira i kartonske ambalaže. Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1