Ispis

DJELATNOST DRUŠTVA

Djelatnost Društva jesu:

Osim prethodnih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz iste.

Društvo može, ukoliko ocijeni da je to za njegovo poslovanje povoljno, i bez traženja pristanka drugih članova Društva zaključiti ugovor s članom Društva o povjeravanju mu poslova iz svoje djelatnosti.