Ispis
Misija Komunalca d.o.o. Delnice je da u suradnji sa osnivačima osigura trajno i kvalitetno obavljanje svih komunalnih djelatnosti iz ovlasti, uz održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sa maksimalnim poštivanjem zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovanja upravljanja poduzećem.
Vizija poduzeća je sljedeća: „ Svi korisnici naših usluga uvijek će imati kvalitetno osiguran odvoz kućnog smeća uz potpuno pokrivanje cjelokupnog područja djelovanja. Iz godine u godinu sve uspješniji u svojoj djelatnosti. „