znak-HV                  primorsko-goranska upanija grb delnice grb ravna gora grb brod moravice grb skrad grb lokve grb mrkopalj grb fuine grb                                          

Odvodnja

Ispis
     
      Ikona
    Opći i Tehnički Uvjeti

 

Logo 

DJELATNOST DRUŠTVA U 2008. GODINI NA ZAŠTITI VODA OD ZAGAĐIVANJA:

Planom upravljanja voda – zaštita voda od zagađivanja u 2008. godini na području djelovanja Komunalca za vodoopskrbu i odvodnju d.o.o.  Delnice , predviđeni su radovi na izradi projektne dokumentacije, izgradnji kolektorskih sustava i radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Delnicama. Planom radova za 2008. godinu predviđeno je izvođenje radova ukupne vrijednosti 18.900.000,00 kn od čega  je predračunska vrijednost radova za izradu projektne dokumentacije 700.000,00 kn, radova na izgradnji kolektorskih sustava  15.600.000,00 kn, a radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 2.600.000,00 kn.
 
Udruživanjem sredstava jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda i Društva sufinancirani su radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora i izradi projektne dokumentacije, dok se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda tijekom 2008. godine nisu izvodili  radovi. Izvedeni su slijedeći radovi:
 
 I.  GRAD DELNICE  Izgradnja kolektora K25-27, K29-35 i K37-43  635.355,48  Kn
 Izgradnja kolektora Lujzinska cesta - Delnice  230.661,40  Kn
 Izgradnja kanalizacijskog sustava Kuželja  1.087.133,87  Kn
  1.953.130,75  Kn
 
 II.  OPĆINA RAVNA GORA   Nastavak izgradnje kolektora K18-19, K23-26 i K30-32  351.340,29  Kn
 Izgradnja kolektora K2, K4-5, K8, K10-12 i K20 (I faza)  300.616,63  Kn
 651.956,92  Kn
 
 III.  OPĆINA SKRAD
 Nastavak izgradnje kolektora K1  286.078,90  Kn
 Nastavak izgradnje kolektora A1-4, F2 i K2  964.278,04  Kn
  1.250.356,94  Kn
 
 IV.  OPĆINA LOKVE  Izgradnja kolektora K1, K2, A1, A2, K7, T2 i T4  1.280.871,93  Kn
 1.280.871,93  Kn
 
 V.  OPĆINA BROD MORAVICE
 Nastavak izgradnje kolektora K1, K1B, K1B.1 i K1B.2 855.170,66  Kn
 855.170,66  Kn
         
 
U 2008. godini ukupna vrijednost izvedenih radova na izradi projektne dokumentacije i izgradnji sustava fekalne odvodnje (bez  Općine  Fužine)  iznosi 5.991.487,20 Kn.
Navedeni iznos osiguran je udruživanjem sredstava Društva sa sredstvima Hrvatskih voda kao i sredstvima jedinica lokalne samouprave.

SUFINANCIRANJE HRVATSKIH VODA

U skladu sa općim uvjetima ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina, a u vezi sa kriterijima za dodjelu sredstava, Komunalac d.o.o. je tijekom 2008. godine sa Hrvatskim vodama potpisao slijedeće ugovore i dodatke ugovorima za sufinanciranje radova iz programa zaštite voda:

1. Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Delnica, potpisanim 03. lipnja 2008.  godine, osigurana su sredstva za izvođenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje u Delnicama, u omjeru 30% Hrvatske vode, 70% Komunalac d.o.o.
 
•     vrijednost radova prema ugovorima    500.000,00   Kn
   vrijednost izvedenih radova    500.252,85   Kn
   učešće Hrvatskih voda    150.000,00   Kn
   učešće Društva    350.252,85   Kn
 
Ugovorom je definirano sufinanciranje Hrvatskih voda u izgradnji sustava javne  odvodnje u Delnicama  u ulicama Kamenita, Sajmišna, Školska, Radićeva, Matice Hrvatske, Ante Starčevića i Prolaz braće Šnajdar, a navedenim iznosima obuhvaćene su vrijednosti izvedenih radova bez troškova stručnog nadzora.

2. Ugovorom i I dodatkom ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Ravne Gore, potpisanim 11.ožujka, odnosno 19.svibnja 2008. godine osigurana su sredstva za izvođenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje u Ravnoj Gori,u omjeru 30% Hrvatske vode,  70% Komunalac d.o.o.

   vrijednost radova prema ugovorima    666.667,00   Kn
   vrijednost izvedenih radova    670.953,92   Kn
   učešće Hrvatskih voda    200.000,00   Kn
   učešće Društva    470.953,92   Kn

               

Ugovorom je definirano sufinanciranje Hrvatskih voda u izgradnji sustava javne odvodnje u Ravnoj Gori i to kolektora K 18-19; K 23-26 ; K 30-32 i K 2; K 4-5; K 8; K 10-12 i K 20), a navedenim iznosom obuhvaćene su vrijednosti izvedenih radova i stručni nadzor.

3. Ugovorom,  I  i II dodatkom ugovoru o sufinanciranju  građenja vodnih građevina na području Skrada, potpisanim 11.ožujka, 14. svibnja odnosno 28. studenog 2008. godine,   osigurana  su  sredstva  za  izvođenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje u Skradu, u omjeru 40% Hrvatske vode,  60% Komunalac d.o.o. 

   vrijednost radova prema ugovorima    1.250.000,00   Kn
   vrijednost izvedenih radova    1.250.356,94   Kn
   učešće Hrvatskih voda    500.000,00   Kn
   učešće Društva    750.356,94   Kn

 

Ugovorom, I i II dodatkom ugovoru definirano je sufinanciranje Hrvatskih voda u izgradnji sustava javne odvodnje u Skradu i to kolektora K-1; K-2; A1-4;  i F-1, a navedenim iznosima obuhvaćene su vrijednosti izvedenih radova bez troškova stručnog nadzora.

4. Ugovorom, I i  II dodatkom ugovoru o financiranju građenja vodnih građevina na području Brod Moravica, potpisanim 11. ožujka, 19.svibnja, odnosno 28. studenog 2008. godine, osigurana su sredstva za izvođenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje u Brod Moravicama i Donjoj Dobri, u omjeru 80% Hrvatske vode,  20% Komunalac d.o.o. 
 
   vrijednost radova prema ugovorima    850.000,00   Kn
   vrijednost izvedenih radova    1.035.027,71   Kn
   učešće Hrvatskih voda    850.000,00   Kn
   učešće Društva    185.027,71   Kn
 
Ugovorom, I i II dodatkom ugovoru definirano je sufinanciranje Hrvatskih voda u izgradnji sustava javne odvodnje u Brod Moravicama i Donjoj Dobri i to kolektora K-1;  K-1.B i K-1.B.1.-2 a navedenim iznosom obuhvaćene su vrijednosti izvedenih radova bez troškova stručnog nadzora.

SUFINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Učešće jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju radova iz plana i programa zaštite voda ostvareno je potpisivanjem ugovora o zajedničkom financiranju sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave kako slijedi: 
 
I. UGOVORI SA GRADOM DELNICE :
 
   vrijednost radova prema ugovorima    5.513.199,10   Kn
   vrijednost izvedenih radova u 2008. godini    1.953.130,75   Kn
   učešće Grada    1.528.615,26   Kn
   učešće Društva    424.515,49   Kn
             
…     vrijednost ostalih radova koje je financiralo Društvo    0,00   Kn
   ukupno učešće Društva    424.515,49   Kn
 
Ugovorima potpisanim sa Gradom financirani su slijedeći radovi: izgradnja kolektora K 25-27; K 29-35 i K 37-43 u Delnicama (vrijednost ugovorenih radova 4.195.423,83 kn; vrijednost izvedenih radova 635.355,48 kn; učešće Grada 384.809,89 kn, a Komunalca d.o.o. 250.545,59 kn), izgradnja kanalizacijskog sustava Kuželja (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 1.087.113,87 kn; učešće Grada 972.129,46 kn, a Komunalac d.o.o. 114.984,41 kn) i izgradnja kolektora na Lujzinskoj cesti (vrijednost ugovorenih i izvedenih radova 230.661,40 kn; učešće Grada 171.675,91 kn, a Komunalca d.o.o. 58.985,49 kn.)
 
II. UGOVORI SA OPĆINOM RAVNA GORA :
   vrijednost radova prema ugovorima          3.864.804,36   Kn
   vrijednost izvedenih radova u 2008. godini          651.956,92   Kn
   učešće Općine          200.000,00   Kn
   učešće Društva          451.956,92   Kn
Ugovorima potpisanim sa Općinom financirani su slijedeći radovi: nastavak izgradnje kolektora K 18-19; K 23-26 i K 30-32 (ugovor iz 2007. godine kada je realizirano 628.920,34 kn; učešće Općine 600.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 28.920,34 kn. U 2008. godini vrijednost izvedenih radova 351.340,29 kn; a s obzirom na dosadašnje učešće  ugovornih strana sredstva  je osigurao Komunalac d.o.o.) i izgradnja kolektora K 2; K 4-5; K 8; K 10-12 i  K 20  (vrijednost izvedenih radova 300.616,63 kn; učešće Općine 200.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 100.616,63 kn). 
 
III. UGOVORI SA OPĆINOM SKRAD :
   vrijednost radova prema ugovorima          4.284.650,89   Kn
   vrijednost izvedenih radova u 2008. godini          1.250.356,94   Kn
   učešće Općine          840.000,00   Kn
   učešće Društva          500.356,94   Kn
 
 
Ugovorom potpisanim sa Općinom financirani su slijedeći radovi: nastavak izgradnje kolektora A1-4; F-1; K1-2 (ugovor iz 2007. godine kada je realizirano 2.751.236,50 kn; učešće Općine 1.000.000,00 kn,a  Komunalca d.o.o. 1.751.236,50 kn. U 2008. godini vrijednost izvedenih radova iznosi 1.258.356,94 kn; učešće Općine 840.000,00, a Komunalca d.o.o. 500.356,94 kn. Navedeni iznosi korišteni su za podmirenje obveza iz 2007. i 2008. godine). 
 
IV. UGOVORI SA OPĆINOM LOKVE :
   vrijednost radova prema ugovorima          2.454.492,50   Kn
   vrijednost izvedenih radova u 2008. godini          1.280.871,93   Kn
   učešće Općine          1.152.784,75   Kn
   učešće Društva          128.087,18   Kn
 
Ugovorom potpisanim sa Općinom financirani su radovi na završetku izgradnje  kolektora u  ulici R. Strohala u Lokvama (ugovor iz 2007. godine kada je realizirano 661.003,25 kn; učešće Općine 594.902,93 kn, a Komunalca d.o.o. 66.100,32 kn. U 2008. godini vrijednost izvedenih radova 1.280.871,93 kn; učešće Općine 1.152.784,75 kn, a Komunalca d.o.o. 128.087,18 kn). 
 
IV. UGOVORI SA OPĆINOM BROD MORAVICE :
   vrijednost radova prema ugovorima          3.451.471,62   Kn
   vrijednost izvedenih radova u 2008. godini          855.170,66   Kn
   učešće Općine          90.663,58   Kn
   učešće Društva          855.170,66   Kn
 
 
Ugovorom potpisanim sa Općinom financirani su slijedeći radovi: nastavak izgradnje kolektora K1, K 1.B, K 1.B.1. i K1.B.2. (ugovor iz 2007. godine kada je realizirano 2.507.093,82 kn; učešće Općine 235.000,00 kn, a Komunalca d.o.o. 2.307.093,82 kn. U 2008. godini vrijednost izvedenih radova iznosi  855.170,66 kn; učešće Općine 90.663,58 kn, a Komunalac d.o.o. 855.170,66 kn. Navedeni iznosi korišteni su podmirenje obveza iz 2007. i 2008. godine).  
 
Učešće jedinica lokalne samouprave u finaciranju radova iz programa zaštite voda tijekom 2008. godine ukupno iznosi 3.812.063,59 Kn. U odnosu na ukupnu  vrijednost izvedenih radova na i izgradnji kolektorskih sustava,  preostali dio sredstava  u iznosu od 2.179.423,61 Kn osigurao je Komunalac d.o.o. Delnice zajedno sa Hrvatskim vodama.  Važno je napomenuti da su dodaci ugovorima sa Hrvatskim vodama potpisivani koncem 2008. godine i u tom trenutku Društvo za vrijednost radove koji su bili predmet dodatka ugovora, nije imao osigurano učešće jedinica lokalne samouprave zbog čega će se dio sredstava iz proračuna za 2009. godinu koristiti za podmirenje tih obveza. Potrebno je točno definirati kriterije  osiguravanje sredstava Društva i jedinica lokalne samouprave, uvažavajući iznose sredstava koje će za pojedine programe osigurati Hrvatske vode.
 

Slučajna Fotografija

Novosti

  • 1
  • 2
Preth Sljed

Donacija

Donacija

U 2015. godini Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice s ponosom objavljuje sudjelovanje u humanitaroj akciji Palčić Gore s novčanom donacijom od 1.500,00 kuna odnosno kupnjom 16 majici sa...

16-12-2015 Posjeta:25048

Više

Za vodoopskrbu Gorskog kotara…

Za vodoopskrbu Gorskog kotara 400 milijuna kuna

Križ potok    Prvi radovi iz ovog ciklusa uključuju izgradnju akumulacijskog jezera Križ potok u Općini Lokve. Vrijednost ovog zahtjevnog projekta je oko 120 milijuna kuna, a izgradnja bi trebala trajati 5...

27-02-2015 Posjeta:26199

Više

Brojač Posjeta

645734
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
51
150
1176
9020
22370
645734

Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. poštuje vašu privatnost. Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, poboljšanje korisničkog doživljaja i prikaz (ciljanih) sadržaja. Nastavljajući svoju posjetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće. Pravila Privatnosti