Najčešća Pitanja Korisnika

Na sljedećim poveznicama mogu se pronaći odgovori na najčešća pitanja korisnika naših usluga na temu:

„Komunalac“ d.o.o., dodjeljuje spremnike za odvojeno prikupljanje papire trgovinama i ostalim tvrtkama koje kroz svoju djelatnost koriste veće količine papira i kartonske ambalaže. Spremnike za papir praznimo jednom tjedno. Točan raspored odvoza možete pronaći ovdje. Korisnici su dužni omogućiti pristup spremnicima u vrijeme pražnjenja, čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja, te očistiti posudu i prostor oko posude od snijega u vrijeme odvoza otpada. Usluga pražnjenja posuda za papir se ne naplaćuje dodatno.

Raspored odvoza otpada možete naći na poveznici: raspored odvoza otpada.

Svi korisnici usluge odvoza komunalnog otpada, od 01.01.2021. imaju pravo na odvoz 3m3 glomaznog otpada u tekućoj godini sa svoje adrese po pozivu, bez dodatne naplate – jednokratno.

Odvoz glomaznog otpada naručuje se na adresu e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., GSM: 098 491 258 ili osobnim dolaskom na adresu Društva.

Otpad mora biti suh i uredno složen, te pri preuzimanju mora biti prisutan korisnik ili netko od ukućana koji potpisuje zapisnik. Po zaprimanju narudžbe, korisnik je dužan opisati vrstu i količinu otpada te će se dogovoriti termin preuzimanja otpada. Vrste otpada nalaze se niže na stranici.

GRAĐEVINSKI OTPAD:                                                                                                                                              

Svi korisnici usluge od 01.01.2021. imaju pravo na dovoz 3m3 građevinskog otpada na odlagalištu Sović Laz bez dodatne naplate s vlastitim prijevozom. Dovoz najaviti na jedan od prethodno navedenih kontakata. Vrste građevinskog otpada: cigla, crijep, šuta, betonski otpad, zemlja i kamen.

Promjenu obveznika možete zatražiti uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno u zgradi „Komunalca“ d.o.o., Supilova 173 Delnice.

Korisnici su dužni o svim promjenama statusa obveznika ili objekta koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge (promjene najma, vlasništva, nekorištenje, rušenje objekta itd.) obavijestiti Komunalac d.o.o. Delnice.  Ako to ne učine, dužni su podmiriti cijenu usluge sve dok ne izvrše predmetne promjene.
Zahtjeva za aktivaciju stanja mirovanja za javnu uslugu skupljanja miješanog komunalnog otpada zbog privremenog nekorištenja objekta.

Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:

1. osobno u zgradi „Komunalca“ d.o.o., soba br. 11
2. poštom: Komunalac d.o.o. Supilova 173, Delnice

Svoj standardizirani spremnik za otpad dužni ste čuvati i održavati. U slučaju mehaničkih kvarova imate pravo na zamjenski spremnik iste zapremine. Molimo Vas da nam se javite na broj telefona 051/829-354 ili na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ukoliko do sada niste bili dio sustava odvoza komunalnog otpada uključiti se možete dostavljanjem dokumentacije o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:

 1. osobno: soba 11 u zgradi „Komunalca“ Supilova 173 Delnice
 2. poštom: na gore navedenu adresu

Ukoliko smatrate da je došlo do pogreške pri naplati usluge reklamaciju možete uložiti u upravnoj zgradi „Komunalca“ na adresi Supilova 173, Delnice

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, u miješani komunalni otpad spada otpad od pometanja i usisavanja, higijenski proizvodi (pelene, ulošci, vata).

Korisnicima se savjetuje da u posudu za miješani komunalni otpad ne odlažu slijedeće : pepeo, piljevinu, lišće i pijesak od pometanja okućnica, travu i ostale zelene otpatke od košenja travnjaka, šišanja živica i obrezivanja voćaka

U reciklabilni otpad odvajaju se slijedeće frakcije otpada:

 • Papir i karton – uredski papir, novine, letci, karton od raznovrsnih ambalaža, NE odvaja se  tetrapak, zauljeni papir, plastificirani papir kao i sve vrste papira i kartona koje su zaprljane ili ovlažene.
 • Plastika i plastična ambalaža – plastika i plastična ambalaža je vrsta otpada koja zahtijeva najdetaljnije sortiranje, stoga se u posude za odvojeno odlaganje otpada odlaže SAMO ambalažna plastika i to u čistom i ispranom stanju – ( posude i boce od prehrambenih proizvoda ( posude od raznih namaza, boce od jogurta i sokova za koje nema povratne naknade), posude od higijenskih potrepština i preparata za njegu  ( posude od šampona, detrđenata za pranje posuđa). NIKAKO se NE SMIJE odlagati zauljena, zamašćena  i zaprljana plastika.
 • Staklo i staklena ambalaža – u posude za odvajanje staklene ambalaže odlažu se prije svega, staklenke od prehrambenih proizvoda i boce od raznoraznih pića. Staklena ambalaža OBVEZNO mora biti očišćena od ostataka hrane, a preporučljivo je i oprana, također OBVEZNO je i odvojiti metalne odnosno plastične poklopce. NE odvaja se prozorsko, armirano i automobilsko staklo.

 

Vrste papira, plastike i stakla koje se ne odvajaju u posude za odvajanje, mogu se slobodno odložiti u posude za miješani komunalni otpad, izuzev automobilskog stakla te velikih komada svih ostalih vrsta stakla i plastike, potonji se mogu predati „Komunalcu“ d.o.o. kroz dvije godišnje akcije sakupljanja krupnoga otpada ( svibanj i rujan).

Također MOLIMO sve korisnike da razvrstani otpad pojedinačno odlože u spremnike, da ne odlažu odvojeni otpad u najlonskim ili bilo kakvim drugim vrećama, te da kartonske kutije prije osvajanja rastave, kako ne bi zauzele ne potreban prostor u spremniku.

BIOOTPAD ( ostaci od hrane , kosti, hrana kojoj je istekao rok upotrebe), navedeni biootpad se sakuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom, korisnicima se preporuča da navedeni otpad odlože u najlonske vrećice, pa tek potom u posude za odlaganje miješanog komunalnog otpada, kako bi se što je više moguće spriječili neugodni mirisi, odnosno kako se ne bi privlačile živitinje.

Također svim korisnicima savjetujemo da miješani komunalni otpad koji odlažu u posudu prvo odlože u vreću ili vrećicu pa tek potom u posudu, kako bi se održala što veća urednost posude. Napominjemo da su korisnici sami dužni održavati urednost posude, odnosno čistiti istu, bez obzira da li bilo riječ o posudi od 120  i 240 litara za kućnu upotrebu ili zajedničkim posudama od 770 i  1100 litara koje koriste korisnici koji stanuju u stambenih zgrada.

Otpadni papir se odlaže u plave spremnike ili zelene spremnike s plavim poklopcem postavljene na javnim prometnim površinama. U plave spremnike se odlaže:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice,
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).


U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.


zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se odlagati:

 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
 • žarulje i fluorescentne svjetiljke,
 • porculanski i keramički predmeti.

žute spremnike ili zelene spremnike sa žutim poklopcem treba odlagati:

 • Polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.;
 • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • Čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
 • Pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • Ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo, TetraPak ambalažu i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl

Kada u određenim ulicama ne postoje tehnički uvjeti za prolazak naših vozila, u tome slučaju, dužni ste miješani komunalni otpad odložiti na mjesto koje odredimo. Najčešće je riječ o spremnicima na početku ulice. Također, korisnici kojima još nisu dodijeljeni spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada, dobit će ih u najkraćem mogućem roku.

Što je kompostiranje?

Kompostiranje je prastara metoda pretvaranja organskih ostataka tvari u plodni humus. Tako iz organskog otpada nastaju vrijedne organske tvari koje poboljšavaju strukturu tla,pomažu zadržavanju vlage, tlo čine prozračnijim, povećavaju mikrobiološku aktivnost tla,obogaćuju ga hranjivim sastojcima te povećavaju otpornost biljaka na nametnike i bolesti.

Što se smije kompostirati?

Kompostirati se može sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka. Kvalitetan kompost ćemo dobiti ako dobro izmiješamo što više različitog i usitnjenog biljnog materijala.

 • Otpaci iz vrta: pokošena trava, lišće, uvelo cvijeće, korov, stara zemlja iz lonaca zacvijeće, usitnjeno granje.
 • Kuhinjski otpaci: sirovi ostaci povrća, kora krumpira, ostaci voća, talog kave, ostaci čaja, ljuske jaja (usitnjene).
 • Ostalo: male količine papira, pepela od izgaranja drva.

Što se NE smije kompostirati?

 • Otpaci iz vrta: osjemenjeni korovi, bolesne biljke.
 • Kuhinjski otpaci: ostaci kuhanih jela , meso, riba, kosti…
 • Ostalo: velike količine novinskog papira, časopisi u boji, pelene, pseći i mačji izmet, izmet općenito, ostaci duhana, sadržaj vrećica iz usisivača, pepeo ugljena za gril (zbog sadržaja teških metala)…

Na kompostište nikako ne smijemo stavljati otpatke koji sadrže kemikalije, npr. stare lijekove, ulja, plastičnu ambalažu, bojano i impregnirano drvo…

Kako kompostirati?

Komposter postavljamo na sjenovito mjesto.

Da bi suvišna tekućina mogla otjecati, u komposter najprije položimo sloj od 20-tak cm krupnijeg materijala (grančica, pruća…) usitnjenih do veličine palca. Zatim nastavimo s odlaganjem pripremljenog biootpada.

Biootpad za kompostiranje pripremamo tako da ga što bolje usitnimo (do 5 cm). Uvijek miješamo svježi, vlažni, zeleni biootpad (npr. kuhinjski  otpad) sa suhim i drvenastim (npr. suho lišće, grančice, piljevina, male količine usitnjenog kartona, papira). Time osiguravamo dobar odnos hranjivih sastojaka i optimalnu vlažnost. U prvo vrijeme odloženi biootpad pospemo vrtnom zemljom ili gotovim kompostom. To će pospješiti procese razgradnje.

Pokošenu travu prethodno ostavimo da se prosuši. Kompostiramo je u vrlo tankim sloju zbog opasnosti od truljenja. Vlažnu travu odlažemo pomiješanu sa suhim materijalom, npr. suhim lišćem, usitnjenim kartonskim kutijama za jaja i sl. Premalo ili previše vlage je štetno. Vlažnost provjeravamo tako da iz sredine hrpe uzmemo šaku kompostiranog materijala i čvrsto stisnemo. Iz šake ne smije curiti voda, a materijal mora poprimiti oblik grude, tj. ne smije se rasipati.

Vilama povremeno izmiješamo i rastresemo sadržaj kompostera kako bi se kompostirani materijal prozračio.

VAŽNO: BIOOTPAD USITNITI – IZMIJEŠATI – KONTROLIRATI VLAŽNOST –POVREMENO RASTRESTI!

Kada je kompost zreo?

Ovisno o vrsti i količini kompostiranog materijala te uvjetima kompostiranja, u roku od šest mjeseci do godinu dana od biorazgradivog otpada nastao je kompost. Zreo kompost je ujednačenog izgleda; grumenast, tamnosmeđe do crne boje, miriše na šumsku zemlju. U njemu ne prepoznajemo više početni biomaterijal, osim nekih teže razgradivih dijelova, poput koštica voća, ljuski oraha, komadića drva.

Nezreli kompost nema tamnu boju, kiselkastog je mirisa ili miriše na gljive. U njemu se mogu naći ostaci lako razgradivih tvari poput lišća, ostataka povrća i sl. Takav kompost mora još neko vrijeme odležati. Najbolje je da ga preokrenemo i ostavimo da dozrijeva.

TEST ZRELOSTI: Da bismo bili sasvim sigurni je li kompost dozreo, možemo napraviti jednostavan test. U plitku posudu stavimo malo komposta. Zasijemo sjeme koje brzo klija, npr. sjeme salate. Zdjelicu ostavimo na svijetlom mjestu. Pazimo na vlažnost (najbolje je vlažiti raspršivačem). Nakon nekoliko dana sjeme će niknuti. Biljke bi trebale niknuti ravnomjerno i biti svježe, zelene, pravilnog rasta. Ako sjeme u kompostu nije isklijalo ili su biljčice kržljave, kompost nije zreo i morat će još neko vrijeme odstajati.

Kako primijeniti kompost?

U proljeće ili prije sadnje ili u razdoblju rasta i razvijanja biljaka kompost pospemo po tlu i po mogućnosti lagano izmiješamo s površinskim slojem zemlje. Kompost ne smijemo duboko zakopati. Ako ga koristimo za uzgoj lončanica i balkonskog cvijeća, moramo ga obavezno u podjednakoj količini miješati sa zemljom iz vrta ili s lanjskom zemljom iz lonaca. Tijekom cijele godine možemo u lonce dodavati malo komposta. Količina komposta koju upotrebljavamo u povrtlarstvu ovisi o vrsti povrća. Različite kulture imaju različite potrebe za hranjivim tvarima

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg za cijelo područje Republike Hrvatske, građani mogu naručiti besplatan odvoz:

 • pozivom na: 0800 444 110 (besplatni telefonski poziv sa fiksne telefonske linije) od 08-16 sati.
 • unosom naloga preko web portala
 • SMS-om: 098/444110
 • e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

EE otpad skupljač je dužan preuzeti najduže unutar 30 dana od poziva. Skupljanje i prijevoz EE otpada obavljaju se bez naplate.

Tvrtka FRIGOMATIC temeljem dobivene regionalne koncesije ovlaštena je također za prikupljanje EE otpada od 1. – 10. kategorije, a kao ugovorni partner nacionalnog koncesionara za prikupljanje tvrtka Flora – VTC d.o.o. ovlašteni je skupljač EE otpada na području Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na poziv građana, tvrtka će besplatno preuzeti sav EE otpad te izdati potvrdu o primopredaji EE otpada, čime pred nadležnim tijelima potvrđujete da ste sve otpisane električne i elektroničke uređaje i opremu zbrinuli na zakonom propisani način. Dolazak na Vašu adresu u prosjeku 3 dana od Vašeg poziva.

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može se pronaći popis tvrtki po županijama gdje se električni i elektronički otpad može osobno predati.

Azbest se trenutno na ekološki način može zbrinuti na području cijele RH jedino putem ovlaštenih sakupljača opasnoga otpada i to o vlastitom trošku. Ovlašteni sakupljač opasnog otpada na području Primorsko Goranske županije je Metis d.o.o. Kukuljanovo.

Telefon: 051/301-035

Telefon: 051/343-042

Brojevi telefona na koje korisnici mogu nazvati u vezi zbrinjavanja otpadnih motornih vozila:   Metis d.o.o. Kukuljanovo

Telefon: 051/301-035

Telefon: 051/343-042

U slučajevima uginuća životinja, odnosno zbrinjavanja lešina možete kontaktirati tvrtku „Agroproteinka“ d,d. Sesvete,kontakt broj – 01 204 6776, ili Veterinarsku stanicu Delnice, kontakt broj – 051 812016

Komunalac d.o.o, Delnice, trenutno još nema tehničke mogućnosti postavljanja mobilnoga reciklažnog dvorišta u bilo kojoj od Općina na području djelovanja. Čim zaživi projekt reciklažnog dvorišta Delnice, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, obavijestiti ćemo sve korisnike o mogućnostima i vremenu korištenja istih.

Obavijesti

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2024. godinu

Grad Delnice Delnice (naselje), Lučice  –  22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 20.06., 18.07., 22.08., 19.09., 16.10., 21.11., 19.12.  - četvrtkom Crni Lug, Malo Selo –  16.02., 15.03., 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 16.08., Otvori

Radno vrijeme i raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Sva pitanja vezana za dovoz i deponiranje otpada možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , te brojeve telefona 051/829-354 i 098/491-275. Ukoliko su vrata zatvorena tijekom radnog vremena, molimo  potrubite i Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1