Poduzeće je započelo sa radom 1955. godine, osnivač je bio Narodni odbor općine Delnice,  sa svega 9 djelatnika koji su obavljali poslove na održavanju i montaži vodovodne mreže Delnica, Lokava, Fužina i Liča, poslove javne čistoće u Delnicama, klaoničke usluge i upravljanje grobljem i stočnim sajmištem. Početkom 1960. godine uvedeni su i drugi zanatski poslovi ( vodoinstalateri, limari, bravari, soboslikari, tapetari i stolari) što je dovelo do ukupno 49 zaposlenih, te je 1964. godine organiziran pogon za izvođenje građevinskih radova niskogradnje u okviru kojeg su se izvodili  radovi na izgradnji vodovoda i asfaltiranja ulica. Izgradnjom mrtvačnice u Delnicama 1970. godine i proširenjem groblja stvoreni su uvjeti za kvalitetnije obavljanje pogrebnih usluga koje je poduzeće obavljalo do 1995. godine. U periodu od 1979. do 1987. godine građen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Delnicama, ali zbog predimenzioniranosti nalazi se u sanaciji. Poduzeće je od početka svog rada obavljalo poslove skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, te je prvo vozilo nabavljeno 1973. godine samo za područje sadašnjeg Grada Delnica, a nabavkom novog vozila 1985. godine proširilo se obavljanje djelatnosti na područje cijele bivše općine Delnice. Uvjetovani Zakonom 1991. godine izgrađen je novi deponij za odlaganje otpada na lokaciji Sović laz.

Temeljem Odluke Skupštine općine Delnice organizirano je 27. prosinca 1989. godine kao javno komunalno poduzeće Komunalac p.o. Delnice  sa potpunim vlasništvom općine Delnice. Odlukom komisije za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija Vlade Republike Hrvatske 15. listopada 1995. godine, imovina, prava i obveze JKP Komunalca p.o. Delnice dodijeljena su svim općinama, sljednicama bivše općine Delnice prema broju stanovnika, te su time utvrđeni udjeli općina u društvenom kapitalu poduzeća.

Poduzeće je prošlo kroz mnogobrojne zakonske promjene i usklađenja, te od 1997. godine djeluje kao društvo s ograničenom odgovornošću.

 
VIŠE MOŽETE VIDJETI OVDIJE ( Prezentacija sa 55. obljetnice Komunalca d.o.o. Delnice )

55. obljetnica Komunalca

Delnice, 22.10.2010.

Komunalac d.o.o. Delnice 22. je listopada proslavio 55. obljetnicu postojanja i uspješnog rada.

U Delnicama je davne 1955. godine, Odlukom Nadzornog odbora Općine Delnice osnovano komunalno poduzeće za obavljanje poslova održavanja vodovodne mreže Delnica, Lokava, Fužina i Liča, poslove javne čistoće, upravljanja grobljem, stočnim sajmištem i klaoničkim uslugama.

Razvoj i poslovanje društva odvijalo se u skladu s potrebama stanovništva i dizanja komunalnog standarda. Vremenom su neke djelatnosti preuzimali drugi, a neke je Komunalac d.o.o. nastavio obavljati i do danas. Osnovne djelatnosti kojima se Komunalac i danas bavi su vodoopskrba, sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada te pročišćavanje otpadnih voda.

Želeći poboljšati kvalitetu usluga nabavili su veliki broj posuda za organizirano sakupljanje otpada, nova vozila i tako zadovoljili potrebe svojih korisnika.

Prioritetna zadaća tvrtke danas je sanacija odlagališta otpada Sović laz i izgradnja pretovarne stanice sa reciklažnim dvorištem, u skladu s koncepcijom gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.

Odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda Komunalac d.o.o. se bavi od osamdesetih godina prošlog stoljeća i to najprije na području Delnica, a zadnjih nekoliko godina i na području ostalih jedinica lokalnih samouprava u čijem su vlasništvu. Trenutno su u izgradnji kanalizacijski kolektori u Brod Moravicama, Skradu, Ravnoj Gori i Delnicama, a uskoro će početi i na području općina Lokve i Mrkopalj.

Kako ti projekti zahtijevaju velika financijska sredstva pokrenute su aktivnosti za izradu studije temeljem kojih će se ti projekti kandidirati za sredstva iz pristupnih i predpristupnih fondova.

Komunalac d.o.o. danas zapošljava 48 radnika, od kojih najveći broj radi na poslovima vodoopskrbe. Na području Gorskog kotara, kojega pokriva Komunalac d.o.o. Delnice čak 99 posto stanovništva uključeno je u sustav javne vodoopskrbe.

Veliki iskorak u poboljšanju kvalitete i sigurnosti vodoopskrbe, od Zlobina (područje grada Bakara) do Osojnika (grad Vrbovsko), predstavlja izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar. Do trenutka izgradnje akumulacije Križ potok, trenutno se izvode radovi na privremenom zahvatu vode iz Lokvarskog jezera. Tako će se izbjeći redukcije vode u vrijeme nepovoljnih hidroloških prilika.

Komunalac d.o.o. Delnice opremanjem komunalne infrastrukture područja Gorskog kotara stvara preduvjete za daljnji razvoj tog zelenog dijela Hrvatske.

Sa 01. siječnjem 2014. godine, zbog zakonom propisanih obveza, društvo djeluje samostalno, ali samo za obavljanje komunalnih usluga.

 

Obavijesti

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2024. godinu

Grad Delnice Delnice (naselje), Lučice  –  22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 20.06., 18.07., 22.08., 19.09., 16.10., 21.11., 19.12.  - četvrtkom Crni Lug, Malo Selo –  16.02., 15.03., 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 16.08., Otvori

Radno vrijeme i raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Sva pitanja vezana za dovoz i deponiranje otpada možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , te brojeve telefona 051/829-354 i 098/491-275. Ukoliko su vrata zatvorena tijekom radnog vremena, molimo  potrubite i Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1