Reklamacije

Reklamacije za obavljanje komunalnih usluga (obračun, primjena, te se ostale usluge) predaju se u pismenom obliku, uz obaveznu dostavu adrese (adresa korisnika, e-mail, fax), na koje će društvo dostaviti odgovor.:
.
 

način predaje relamacije:

 1. na adresu društva KOMUNALAC d.o.o., Supilova ulica 173, 51300 DELNICE
 2. putem fax-a: 051 / 812-034
 3. putem e-mai-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Društvo će u roku od 15 dana dostaviti odgovor u pismenom obliku prema dostavljenim podacima (adresi) iz primljene reklamacije.

Nakon primljenog pismenog odgovora društva, korisnik usluge može uputiti prigovor Povjerenstvu za zaštitu potrošaća ukoloko nije zadovoljan sa primljenom odgovorom.

Poslovnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača poduzeća "Komunalac" d.o.o. Delnice donijet je na sjednici od 06.06.2004. godine.

Temeljem odredbe članka 3. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača i članka 37. Društvenog ugovora, Direktor Društva donio je

Vezano na članak 2. Poslovnika o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Delnice, Općinski načelnik Općine Skrad 05.lipnja 2019. godine, donosi:

Povjerenstvo broji tri člana:

1. dr. ARTUR TOMIĆ -  predstavnik Udruge potrošaća
    -  predsjednik Povjerenstva
2. Ana Jakovac -  predstavnik jedinica lokalne samouprave vlasnika poduzeća
3. Anton Pleše -  predstavnik poduzeća
Adresa:
Komunalac d.o.o.
Povjerenstvo za zaštitu potršača
Supilova 173, 51300 Delnice
Prema Poslovniku o radu Povjerenstva za reklamaciju potrošača od 06.06.2004. Povjerenstvo broji tri člana. Jedan član Povjerenstva imenuje se iz redova predstavnika potrošača, jedan iz predstavnika lokalne samouprave, a jedan iz redova radnika Društva. Mandat člana Povjerenstva traje tri godine.

Na Sjednici Povjerenstva razmatraju se pisane reklamacije potrošača. Odluke se donose javnim glasovanjem i to većinom od ukupnog broja glasova. Predsjednik Povjerenstva dužan je potrošaču o čijoj se reklamaciji raspravljalo na Sjednici Povjerenstva, na osnovu donijete odluke sačiniti pisani odgovor na primljenu reklamaciju. Pisani odgovor dostavlja se potrošaču u pravilu preporučenom pošiljkom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Članovima Povjerenstva nije dozvoljeno iznositi u javnost odluke Povjerenstva, komentirati zahtjeve potrošača, rad Povjerenstva i donijete odluke. Predsjednik Povjerenstva ovlašten je za kontakt s javnošću i davanje izjava o radu i odlukama Povjerenstva.

•  Poslovnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača

Obavijesti

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2024. godinu

Grad Delnice Delnice (naselje), Lučice  –  22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 20.06., 18.07., 22.08., 19.09., 16.10., 21.11., 19.12.  - četvrtkom Crni Lug, Malo Selo –  16.02., 15.03., 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 16.08., Otvori

Radno vrijeme i raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Sva pitanja vezana za dovoz i deponiranje otpada možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , te brojeve telefona 051/829-354 i 098/491-275. Ukoliko su vrata zatvorena tijekom radnog vremena, molimo  potrubite i Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1