DJELATNOST DRUŠTVA

Djelatnost Društva jesu:

 • obrada otpada,
 • prijevoz otpada,
 • gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom,
 • skupljanje otpada,
 • zbrinjavanje otpada,
 • skladištenje otpada,
 • gospodarenje posebnim kategorijama otpada,
 • sanacija okoliša,
 • čišćenje svih vrsta objekata,
 • reciklaža,
 • uređenje i održavanje parkova, drvoreda, zelenih i rekreacijskih površina,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • tržnice na malo,
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,
 • obavljanje dimnjačarskih poslova,
 • javna rasvjeta,
 • građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem,
 • kupnja i prodaja robe,
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
 • računovodstveno – knjigovodstveni poslovi, intelektualne usluge i obrada podataka,
 • naplata troškova stanovanja i s tim povezanih troškova,
 • kurirske usluge,
 • inženjerske djelatnosti u građevinarstvu,
 • iznajmljivanje strojeva i opreme,
 • iznajmljivanje motornih vozila,
 • usluge skladištenja,
 • održavanje i upravljanje zgradama.

Osim prethodnih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz iste.

Društvo može, ukoliko ocijeni da je to za njegovo poslovanje povoljno, i bez traženja pristanka drugih članova Društva zaključiti ugovor s članom Društva o povjeravanju mu poslova iz svoje djelatnosti.

Obavijesti

Dodijela spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona

Komunalac d.o.o. Delnice, obavještava korisnike usluge odvoza komunalnog otpada s područja Općine Mrkopalj, da će od subote 08.05.2021., dodjeljivati spremnici od 120 litara za odvojeno odlaganje papira i kartonske ambalaže. Otvori

Odvoz odvojeno prikupljenog papira i kartona na adresi korisnika

Poštovani korisnici,           Od 08.09.2021., „Komunalac“ d.o.o. Delnice početi će prikupljati odvojeno odloženi papir i karton na adresama korisnika kojima je dodijeljen plavi spremnik za odlaganje papira i kartona. Odvojeni Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1