Članovi Društva ovo pravo ostvaruju neposredno ili preko punomoćnika.
Za slučaj zastupanja posredstvom punomoćnika, punomoć se mora dostaviti najkasnije prije početka sjednice Skupštine.

Skupština odlučuje o pitanjima određenim ovim Ugovorom, a osobito o:

 • planovima razvoja djelatnosti;
 • financijskim izvješćima Društva, uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
 • zahtjevu za uplatama temeljnih uloga;
 • imenovanju i opozivu članova Uprave;
 • imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora;
 • podjeli i povlačenju poslovnih udjela;
 • davanju prokure;
 • izmjeni društvenog ugovora;
 • povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva;
 • imenovanju revizora kad je to određeno posebnim zakonom;
 • prestanku Društva;

Postupak rada Skupštine vodi se kroz zapisnik.

Skupština Društva saziva se prema potrebi, te u slučajevima određenim ZTD-a i ovim Ugovorom.
Skupštinu saziva Uprava Društva.

Dnevni red Skupštine objavljuje se u glasilu Društva zajedno s pozivom na Skupštinu.
Dnevni red sadrži i prijedloge odluka koje se trebaju donijeti.

Skupštinom Društva predsjedava i njome rukovodi predsjedavajući član koji se bira za svako zasjedanje Skupštine posebno.
Predsjedavajućeg Skupštine bira Skupština na prijedlog članova Društva ili uprave.

Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje s tim da se mora održati najkasnije do kraja lipnja tekuće godine.
Skupštinu saziva Uprava Društva po svojoj odluci, a mora je sazvati na zahtjev člana Društva.
Ako Uprava Društva ne sazove Skupštinu u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, Skupštinu imaju pravo sazvati sami članovi Društva.

Skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju članovi Društva čija ukupna vrijednost poslovnih udjela iznosi više od 60% vrijednosti temeljnog kapitala Društva.
Prilikom glasovanja svaki poslovni udio nosi onoliko glasova koliko je određeno da istom pripada članskih prava sukladno odredbi članka 8. ovog društvenog ugovora.

Ako kvorum nije postignut ni 30 minuta nakon vremena određenog za početak sjednice Skupštine, ista se može održati neposredno po proteku navedenih 30 minuta, bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno, a dnevni red takve skupštine ograničava se na dnevni red skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova, ako ovim ugovorom ili zakonom nije propisano drugačije.
Svakom članu, odnosno udjelu kojem isti raspolaže, pripada glas čija vrijednost se određuje srazmjerno sudjelovanju udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Glasovanje na Skupštini je javno, ali članovi Skupštine mogu odlučiti da se o pojedinom pitanju može glasovati tajno. Prijedlog za tajnim glasovanjem može dati svaki član Društva, a o njemu odlučuje skupština običnom većinom glasova.

Obavijesti

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2024. godinu

Grad Delnice Delnice (naselje), Lučice  –  22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 20.06., 18.07., 22.08., 19.09., 16.10., 21.11., 19.12.  - četvrtkom Crni Lug, Malo Selo –  16.02., 15.03., 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 16.08., Otvori

Radno vrijeme i raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Sva pitanja vezana za dovoz i deponiranje otpada možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , te brojeve telefona 051/829-354 i 098/491-275. Ukoliko su vrata zatvorena tijekom radnog vremena, molimo  potrubite i Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1