NADZORNI ODBOR:

Ivan Crnković, bacc.ing.sec - predsjednik nadzornog odbora

Nadzorni odbor Društva ima sedam (7) članova, a njihov mandat traje 4 godine. Članom Nadzornog odbora Društva može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoji Zakonom propisana zabrana u tom smislu.

Članove Nadzornog odbora Društva imenuje i opoziva Skupština Društva na prijedlog člana Društva, s time da je svaki član Društva zastupljen s jednim članom Nadzornog odbora.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Općina Skrad Ivan Crnković, bacc.ing.sec predsjednik nadzornog odbora OIB: 00335465282
Općina Lokve Vid Arbanas zamjenik predsjednika nadzornog odbora OIB: 59707752045
Općina Ravna Gora Dalibor Podobnik, dipl.ing. član nadzornog odbora OIB: 36778989851
Općina Fužine Valentin Crljenko član nadzornog odbora OIB: 71905606996
Općina Mrkopalj David Crnić, mag.ing. član nadzornog odbora OIB: 12940446284
Općina Brod Moravice Ivan Jurković član nadzornog odbora OIB: 46904558149
Grad Delnice Željko Pjevac član nadzornog odbora OIB: 09631007406

 

Nadzorni odbor Društva obavlja sljedeće poslove:

 • nadzor nad vođenjem poslova Društva
 • daje suglasnost na prijedlog uprave na cijenu usluga iz djelatnosti i općih akata Društva;
 • izravno ili preko angažiranih stručnjaka, ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire, i druge stvari u svezi poslovanja Društva.
 • pregledava godišnji poslovni izvještaj Društva, obračun i prijedlog Uprave Društva za raspodjelu dobiti i pokriću gubitaka;
 • u pismenom obliku izvješćuje Skupštinu o rezultatima nadzora i upozorava na eventualne propuste Uprave Društva;
 • obavlja druge poslove propisane ZTD-om i ovim Ugovorom.

 

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i njegovog zamjenika.
Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.
O svakoj sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik kojega potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora samoinicijativno, na zahtjev nekog od članova Nadzornog odbora ili na zahtjev Uprave Društva.
Sjednica Nadzornog odbora saziva se pismenim putem upućenim članovima odbora najkasnije 7 dana prije njezina održavanja.
Zahtjev za saziv sjednice Nadzornog odbora mora se podnijeti u pismenom obliku.
Sjednica se mora održati unutar roka od 15 dana od kada je sazvana ili u roku od kada je zaprimljen zahtjev za njezinim održavanjem.
Ako se ne udovolji zahtjevu Uprave ili preostalih članova Nadzornog odbora za sazivanjem sjednice, podnositelji zahtjeva mogu je, uz priopćenje dnevnog reda i sami sazvati.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Svaki član Nadzornog odbora ima onoliko glasova koliko poslovni udjel člana Društva kojeg zastupa nosi članskih prava.

Članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad isplatiti nagrada.
Nagrada se može odrediti i sudjelovanjem člana odbora u dobiti Društva.
Odluku u smislu stavka 1. i 2. ovog članka donosi Skupština Društva.

 

Obavijesti

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2023. godinu

Grad Delnice: Delnice ( naselje ), Lučice, Crni Lug, Malo Selo –12.01. 09.02. 08.03. 06.04. 04.05. 01.06., 29.06. 27.07. 24.08. 21.09. 19.10. 23.11., 21.12. Marija Trošt, Brod na Kupi – 11.01. 08.02. 07.03. Otvori

Radno vrijeme i raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Sva pitanja vezana za dovoz i deponiranje otpada možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , te brojeve telefona 051/829-354 i 098/491-275. Ukoliko su vrata zatvorena tijekom radnog vremena, molimo  potrubite i Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1