Reciklažno dvorište Delnice

Opis Projekta

Svrha izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta Delnice je jačanje kapaciteta za gospodarenje otpadom te edukacija javnosti o pravilnom gospodarenju otpadom. Cilj je obuhvatiti sve korake u gospodarenju otpadom od izbjegavanja stvaranja otpada, pripreme otpada za ponovnu uporabu do recikliranja i oporabe.

Opravdanost projekta proizlazi iz zakonske obveze o broju reciklažnih dvorišta na području JLS-a sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom čl. 35. S obzirom da na području Grada Delnica ima 5921 stanovnika, a ne postoji niti jedno reciklažno dvorište obveza je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje korisnog i problematičnog otpada. Osim same zakonske obveze, reciklažno dvorište pridonosi ponovnom iskorištavanju otpada što je važan podsustav cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s više pozitivnih učinaka od očuvanja prirodnih bogatstava njihovom zaštitom od prekomjernog iscrpljivanja i onečišćenja do podizanja ekološke svijesti stanovništva raznim informativno – edukativnim sadržajima koji su također dio ovog projekta. S obzirom gdje se Grad Delnice, nalazi uzimajući u obzir prirodna bogatstva i raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, ovo očuvanje okoliša još više dobiva na važnosti.

Izdvojeno sakupljanje otpada na mjestu nastanka najbolji je način pripreme otpadnih materijala za daljnju uporabu, a isto je i obveza jedinica lokalne samouprave koja je dužna na svom području osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog otpada).

Osiguranjem funkcioniranja reciklažnog dvorišta pridonosi se provedbi aktivnosti s višim redom prvenstva u hijerarhiji gospodarenja otpadom s najboljim ishodom za okoliš:

 • sprečavanje nastanka otpada
 • priprema za ponovnu uporabu
 • recikliranje
 • drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba
 • zbrinjavanje otpada

Prostor reciklažnog dvorišta smješten je na k. č. br. 10902/1 k.o. Delnice. Zona reciklažnog dvorišta je približno trapeznog oblika za zauzima ukupnu površinu od cca. 1.130m2 od čega je 815m2 uređena prometno – manipulativna površina (72%) dok je ostatak zelena površina cca. 315 m2 (28%).

Reciklažno dvorište sastoji se od prometno – manipulativne površine na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, prateća infrastruktura (sustav odvodnje oborinskih voda sa separatorom masti i ulja i upojnim bunarom) te zelene površine.

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služe kao poveznica kojom se osigurava veza između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača.

Realizacijom projekta postići će se pozitivan učinak na smanjenje broja divljih deponija.

Ciljevi i rezultati

Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta kako bi se uskladio sustav gospodarenja otpadom sa zakonom i strateškim dokumentima, povećala stopa odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada kao i provođenje informativno – obrazovnih radionica za građane kojima bi se isticala važnost recikliranja i ponovne uporabe.

Rezultat provedbe projekta biti će izgrađeno Reciklažno dvorište Delnice s pratećom infrastrukturom. Informativno – obrazovnim aktivnostima biti će obuhvaćeno 95% stanovništva te će se provesti tri edukativne radionice za razne dobe uzraste.

Vrijednost Projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.301.884,20 kn

Sufinanciranje od strane EU: 1.090.836 kn

Dispozicija opreme

reciklaza1

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta određeno je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao razdoblje od siječnja do listopada 2019.

Kontakt osoba

Ivica Knežević, dipl. iur., gradonačelnik

Više informacija o EU fondovima:

Strukturni fondovi

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Delnica

Obavijesti

Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2024. godinu

Grad Delnice Delnice (naselje), Lučice  –  22.02., 21.03., 18.04., 16.05., 20.06., 18.07., 22.08., 19.09., 16.10., 21.11., 19.12.  - četvrtkom Crni Lug, Malo Selo –  16.02., 15.03., 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 16.08., Otvori

Radno vrijeme i raspored radnih subota odlagališta Sović Laz

Sva pitanja vezana za dovoz i deponiranje otpada možete uputiti na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , te brojeve telefona 051/829-354 i 098/491-275. Ukoliko su vrata zatvorena tijekom radnog vremena, molimo  potrubite i Otvori

Obavijest o primjeni novog cjenika

  Obavještavamo sve korisnike naših usluga da društvo sukladno odredbama Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada objavljuje primjenu novoga cjenika od 01. Otvori
 • 1
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Poštovani posjetitelji, Na ovim stranicama možete postaviti pitanja vezana uz svakodnevne probleme s kojima se susrećete, a koji su vezani
  Otvori
 • Lokacije za EKO-otoke - odvojeno prikupljanje otpada po jedninicama lokalne samouprave Pražnjenje PVC posuda po EKO otocima: PAPIR:     odvozi se svaki
  Otvori
 • Na ovim stranicama možete pronaći zahtjev za pristup informacijama poslovanja Društva, te možete pronaći zahtjev za obročnim plaćanjem računa, te
  Otvori

Plan podjele trgovačkog društva Komunalac d.o.o. s osnivanjem novog društva

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Delnice mjenja ustrojstvo i nastavlja djelovati prema navedenom

PLAN PODJELE ( ODVAJANJEM ) TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. S OSNIVANJEM NOVOG DRUŠTVA

 

Tijekom 2016. godine trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Delnice nije sudjelovalo u sponzorstvima i donacijama.

IZJAVA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA ZA 2016. GODINU

 

Radno Vrijeme

 • Dežurna služba - Dispečerski centar

  svakodnevno od 00:00-24:00 h
  tel: 051/829 348; 051/837 255
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Odsjek za odnose s potrošačima

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-345
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Blagajna

  od ponedjelja do petka: 08:00-15:00 h
  tel: 051/829-343
  fax: 051/812 034
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Dnevni odmor

  Radnim danom od ponedjeljka do petka
  11:30-12:00 h
   

 • 1